About

Javaprogrammerare sedan fem år. Fantasynörd sedan tjugo. Absolut inte filosof.

Comments are closed.