En slags programförklaring

May 5th, 2010 Comments Off

Jag har alltså migrerat min blogg från blogspot till en egenhostad WordPress-lösning. Det är min ambition att detta skall leda till något mer regelbundet bloggande, samt ett allmänt vidgande av ämnen. Exakt vad detta kommer resultera i är emellertid oklart – jag kommer att skriva om sådant som intresserar mig i en eller annan bemärkelse. Det är inte troligt att detta kommer att bli en dagbok, snarare kommer jag att använda bloggen för att artikulera åsikter jag har om specifika ämnen. Men som sagt, allt detta återstår att se. Jag förbinder mig inte till något, och vill inte låta mig begränsas över huvudtaget. Detta tror jag är en bra princip för bloggande liksom för livet i allmänhet.

Comments are closed.