Falsk matematik

Sabine Hossenfelders Lost in Math var en angenäm semesterläsning för en utbildad icke-praktiserande fysiker som fortfarande försöker följa med i vad som händer i forskningen (vilket sannerligen inte är lätt). Hossenfelder har en Youtube-kanal och en blogg där hon förklarar fysik (och annat) på en populärvetenskaplig nivå som är ungefär vad jag förmår ta in. Hon försöker ge raka, ärliga analyser och är inte mycket för den typ av forskning som ritar upp utopier (eller dystopier) eller spekulerar om begrepp som gränsar till SF (maskhål, tidsresor mm göre sig icke besvär). Lost in Math är mer av samma vara.

Boken ställer frågan (eller snarare driver tesen) att modern fysik har förvirrat sig in i avancerade teoribyggen drivet av subjektiva preferenser hos forskare, mer specifikt estetiska sådana om "vacker" matematik. Detta har lett till en mängd teorier med väldigt svagt experimentellt stöd, som nu upprätthålls av tusentals forskare globalt. Jag är förstås inte kapabel att utvärdera om hon har rätt, men boken är en intressant motvikt till den vanliga formeln för populärvetenskap, nämligen att utmåla en fantastisk (och vacker?) verklighet med grunden i just de teorier Hossenfelder kritiserar.

Möjligen är denna bok något spretig - hennes poäng framkommer nästan i förbifarten genom en mängd intervjuer med framstående forskare inom partikelfysik och gränsande områden. Den tjänar dock extremt väl som en no-nonsense guide och överblick över forskningsläget just nu. Kortfattat: partikelacceleratorn LHC har bekräftat Higgs-bosonen 2012, men sedan dess har den endast uteslutit diverse spekulationer. Många forskare som har satsat mycket arbete, ibland hela karriärer, på idén om supersymmetri oroar sig för att det inte finns minsta spår av denna teori i de genomförda experimenten. Även andra stora problem inom fysiken, såsom mörk energi, mörk materia och mätproblemet i kvantfysik förblir olösta.

Hossenfelder försöker ge svar på hur det kommer sig att vi inte kommit längre, och svaret är en miljö som tenderar att likrikta forskare, i en ständig, kortsiktig jakt på forskningspengar till nästa projekt. Hon slår även ett slag för behovet av filosofi i fysiken - inte på det flummiga sätt som man tänker sig, utan som en ledning till hur man utvärderar teorier mot varandra i avsaknad av experimentella data.

Obligatorisk läsning om man är det minsta intresserad av modern fysik.